Általános Szerződési Feltételek

 

Általános szerződési feltételek hatálya

 

 1. Jelen Általános Szeződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a BOVIREX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8500 Pápa, Korona utca 55. cégjegyzékszám: 19-09-503755, adószám: 11528184-2-19, közösségi adószám:HU11528184, a továbbiakban „Bovirex Kft.” vagy „Szállító”) által szállított és/vagy értékesített árukra és az azokkal kapcsolatos kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó általános szerződési feltételek.

Szállításaink és/vagy értékesítéseink kizárólag ezen szerződési feltételek szerint történnek, Megrendelőink ezzel ellenkező, eltérő szerződési feltételeit nem fogadjuk el, kizárólag akkor, ha írásban az érvényesítését jóváhagytuk.

 1. A Bovirex Kft. biztosítja, hogy honlapján az ÁSZF elérhető, megtekinthető.

 

Szerződéskötés, megrendelés, megrendelés visszaigaolás

 

 1. Ajánlataink – mennyiség, ár és szállítási idő tekintetében – kötelezettség nélküliek.
 2. A Szállító az ajánlatban szereplő mennyiséget, árat, szállítási időt a szállítási lehetőségek tekintetében módosíthatja.
 3. Megállapodás csak – mindkét fél – írásbeli visszaigazolásával (lebélyegzett, aláírt) jön létre.
 4. A megállapodás aláírásával a Megrendelő elfogadja az abban szereplő feltételeket és jelen ÁSZF-et is.
 5. A Szállító minden alkalommal egyedi megállapodást készít, akár eseti, akár folyamatos a szállítás.
 6. A szóbeli megállapodások és az esetleges utólagos szerződésmódosítások csak akkor érvényesek, ha ezek -mindék fél által – írásban is visszaigazolásra kerültek.

 

Teljesítés – szállítás

 

 1. Megrendelő az árut az átadás-átvétel során köteles mennyiségileg és minőségileg is átvenni, a szállítást kísérő dokumentumokat (CMR, belföldi szállítólevél) leigazolni, azokat 1 munkanapon belül megküldeni a Szállítónak (emailben szkennelve és/vagy postai úton).
 2. Az átadás-átvétel során – annak időponjában és helyén – a kárveszélyviselés átszáll a Szállítóról a Megrendelőre. Az áruban bekövetkezett esetleges károkért az átadást követően a Megrendelő felel. Kárveszély átszállása lehet a Megrendelő telephelyén, de akár a Szállító telephelyén is, amennyiben telephelyi átadással történik az üzlet.
 3. Az áruátvétel során tapasztalt mennyiségi eltérést a Megrendelőnek a szállítást kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni.
 4. A Szállító által értékesített áruféleségek jellegéből kifolyólag a megállapodáson szereplő súly, irányadó súly, bizonyos mértékű eltérés elfogadható (+/- 10%).
 5. Az áruátvétel során tapasztalt bámely hiba szóbeli bejelentése nem elegendő, a Megrendelőnek minden esetben írásban is jeleznie kell a problémát.
 6. Az áruátvétel során tapasztalt minőségi hiba esetén a Megrendelőnek haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Szállító képviselőjével és jeleznie kell a problémát. Amennyiben az árut átveszi és további rejtett hibából eredő minőségi probléma felmerül, úgy a Teljesítés – szállítás bekezdés 7. pontjában megfelelően kell eljárni. Amennyiben nem veszi át az árut, úgy a minőségi kifogás jegyzőkönyvet köteles elkészíteni és eljuttatni a Szállító részére.
 7. Az áruátvételt követően rejtett hiba esetén, a Megrendelőnek a hiba észrevételét követően haladéktalanul értesítenie kell a Szállító képviselőjét. Az áru feldolgozását – a reklamáció lezárásáig – fel kell függesztenie és megfelelő hőfokon tárolnia. Amennyiben a megrendelő a minőségi hiba észrevételét követően tovább folytatja az áru feldolgozását, úgy a Szállító nem köteles elfogadottnak tekinteni a reklamációt.
 8. A Megrendelő a kifogásolt termékeket előhűtött áru esetén 0-4°C, fagyasztott termékek esetén -18°C köteles tárolni a reklamáció lezárásáig.

 

 

Teljesítés – fizetés

 

 1. A Szállító a Megrendelő által leigazolt és megküldött szállítólevél, valamint a Megállapodáson szereplő feltételek alapján számlát állít ki.
 2. A Szállító a számlát a teljesítést követően 15 munkanapon belül eljuttatja a Megrendelőhöz. (Amennyiben a fizetési futamidő rövidsége megköveteli, úgy emailben szkennelt számlát küld).
 3. A Megrendelő a számlán szereplő fizetési futamidőn belül az áru ellenértékét átutalja a Szállító részére.
 4. Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult késedelmi kamat felszámítására, valamint a követeléseit átadni követeléskezelő biztosítótársaságnak.
 5. A leszállított áru a Szállító tulajdonában marad mindaddíg, míg a Megrendelő az adott ügylethez kapcsolódó teljes pénzügyi kötelezettségét nem teljesíti.
 6. A Megrendelő nem szerez tulajdonjogot, amennyiben az áru a fizetési határidő lejárata előtt feldolgozásra kerül. Ebben az esetben a Szállító társtulajdon jogot szerez. A társtulajdon jog mértéke arányos a feldolgozott egyéb más termékekkel.

 

Egyéb

 

 1. Vis maior, illetve a Szállítón kívüli ok (járványügyi megbetegedések, közlekedési akadály, sztrájk, természeti csapás, stb…) miatt beközetkezett károkért a Szállító nem felelős.
 2. A Szállító és a Megrendelő a megállapodásban szereplő feltételeket, valamint az egymás közötti üzleti információkat kölcsönösen, különösen harmadik féllel szemben titokban tartja.
 3. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény az irányadó.

 

A társaság ügyvezetője:

Borbély Imre

Általános Szerződési Feltételek

 

Általános szerződési feltételek hatálya

 

 1. Jelen Általános Szeződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a „BFS-Trade” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8500 Pápa, Korona utca 55. cégjegyzékszám: 19-09-515889, adószám: 24178590-2-19, közösségi adószám:HU24178590, a továbbiakban „BFS-Trade Kft.” vagy „Szállító”) által szállított és/vagy értékesített árukra és az azokkal kapcsolatos kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó általános szerződési feltételek.

Szállításaink és/vagy értékesítéseink kizárólag ezen szerződési feltételek szerint történnek, Megrendelőink ezzel ellenkező, eltérő szerződési feltételeit nem fogadjuk el, kizárólag akkor, ha írásban az érvényesítését jóváhagytuk.

 1. A Bovirex Kft. biztosítja, hogy honlapján az ÁSZF elérhető, megtekinthető.

 

Szerződéskötés, megrendelés, megrendelés visszaigaolás

 

 1. Ajánlataink – mennyiség, ár és szállítási idő tekintetében – kötelezettség nélküliek.
 2. A Szállító az ajánlatban szereplő mennyiséget, árat, szállítási időt a szállítási lehetőségek tekintetében módosíthatja.
 3. Megállapodás csak – mindkét fél – írásbeli visszaigazolásával (lebélyegzett, aláírt) jön létre.
 4. A megállapodás aláírásával a Megrendelő elfogadja az abban szereplő feltételeket és jelen ÁSZF-et is.
 5. A Szállító minden alkalommal egyedi megállapodást készít, akár eseti, akár folyamatos a szállítás.
 6. A szóbeli megállapodások és az esetleges utólagos szerződésmódosítások csak akkor érvényesek, ha ezek -mindék fél által – írásban is visszaigazolásra kerültek.

 

Teljesítés – szállítás

 

 1. Megrendelő az árut az átadás-átvétel során köteles mennyiségileg és minőségileg is átvenni, a szállítást kísérő dokumentumokat (CMR, belföldi szállítólevél) leigazolni, azokat 1 munkanapon belül megküldeni a Szállítónak (emailben szkennelve és/vagy postai úton).
 2. Az átadás-átvétel során – annak időponjában és helyén – a kárveszélyviselés átszáll a Szállítóról a Megrendelőre. Az áruban bekövetkezett esetleges károkért az átadást követően a Megrendelő felel. Kárveszély átszállása lehet a Megrendelő telephelyén, de akár a Szállító telephelyén is, amennyiben telephelyi átadással történik az üzlet.
 3. Az áruátvétel során tapasztalt mennyiségi eltérést a Megrendelőnek a szállítást kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni.
 4. A Szállító által értékesített áruféleségek jellegéből kifolyólag a megállapodáson szereplő súly, irányadó súly, bizonyos mértékű eltérés elfogadható (+/- 10%).
 5. Az áruátvétel során tapasztalt bámely hiba szóbeli bejelentése nem elegendő, a Megrendelőnek minden esetben írásban is jeleznie kell a problémát.
 6. Az áruátvétel során tapasztalt minőségi hiba esetén a Megrendelőnek haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a Szállító képviselőjével és jeleznie kell a problémát. Amennyiben az árut átveszi és további rejtett hibából eredő minőségi probléma felmerül, úgy a Teljesítés – szállítás bekezdés 7. pontjában megfelelően kell eljárni. Amennyiben nem veszi át az árut, úgy a minőségi kifogás jegyzőkönyvet köteles elkészíteni és eljuttatni a Szállító részére.
 7. Az áruátvételt követően rejtett hiba esetén, a Megrendelőnek a hiba észrevételét követően haladéktalanul értesítenie kell a Szállító képviselőjét. Az áru feldolgozását – a reklamáció lezárásáig – fel kell függesztenie és megfelelő hőfokon tárolnia. Amennyiben a megrendelő a minőségi hiba észrevételét követően tovább folytatja az áru feldolgozását, úgy a Szállító nem köteles elfogadottnak tekinteni a reklamációt.
 8. A Megrendelő a kifogásolt termékeket előhűtött áru esetén 0-4°C, fagyasztott termékek esetén -18°C köteles tárolni a reklamáció lezárásáig.

 

 

Teljesítés – fizetés

 

 1. A Szállító a Megrendelő által leigazolt és megküldött szállítólevél, valamint a Megállapodáson szereplő feltételek alapján számlát állít ki.
 2. A Szállító a számlát a teljesítést követően 15 munkanapon belül eljuttatja a Megrendelőhöz. (Amennyiben a fizetési futamidő rövidsége megköveteli, úgy emailben szkennelt számlát küld).
 3. A Megrendelő a számlán szereplő fizetési futamidőn belül az áru ellenértékét átutalja a Szállító részére.
 4. Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult késedelmi kamat felszámítására, valamint a követeléseit átadni követeléskezelő biztosítótársaságnak.
 5. A leszállított áru a Szállító tulajdonában marad mindaddíg, míg a Megrendelő az adott ügylethez kapcsolódó teljes pénzügyi kötelezettségét nem teljesíti.
 6. A Megrendelő nem szerez tulajdonjogot, amennyiben az áru a fizetési határidő lejárata előtt feldolgozásra kerül. Ebben az esetben a Szállító társtulajdon jogot szerez. A társtulajdon jog mértéke arányos a feldolgozott egyéb más termékekkel.

 

Egyéb

 

 1. Vis maior, illetve a Szállítón kívüli ok (járványügyi megbetegedések, közlekedési akadály, sztrájk, természeti csapás, stb…) miatt beközetkezett károkért a Szállító nem felelős.
 2. A Szállító és a Megrendelő a megállapodásban szereplő feltételeket, valamint az egymás közötti üzleti információkat kölcsönösen, különösen harmadik féllel szemben titokban tartja.
 3. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény az irányadó.

 

A társaság ügyvezetője:

Borbély Imre